IPARC restaureert de fontein en de bronzen adelaar in de Kruidtuin in Brussel. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder leiding van steenrestaurator Linda Temmink in samenwerking met Derek Biront.

Het bovenste gedeelte van de fontein was naar beneden gevallen om een nog onbekende reden maar vandalisme kan zeker niet uitgesloten worden. Door de val brak het granieten bassin in 4 grote stukken en ook de adelaar leed schade met vervormingen in het brons tot gevolg. Bijkomend was 1 van de vleugels verdwenen en moest deze opnieuw gereconstrueerd worden. Bij de fontein werden de breuken verlijlmd en werden ook oude invullingen in beton en hars weggehaald en vervangen door epoxy-verlijmingen. Bijj barsten en invullingen werden exoxy en lichtechte pigmenten gebruikt. Twee grote invullingen van een eerdere ingreep zullen vervangen worden door graniet dat beter aansluit bij het origineel wat toonkleur en adering betreft.

De bronzen ‘Adelaar’ van de Belgische kunstenaar Alphonse de Tombay dateert van 1898.