Charlotte Sevrin

Partner Painting Conservation

Charlotte Sevrin (°B, 1990) is schilderijenrestaurator en studeerde in 2013 af aan ENSAV la Cambre in Brussel. Ze vervolgde haar opleiding met een stage bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Zij is ook lid van de Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen, BRK.

In de loop van haar professionele carrière heeft Charlotte Sevrin zich geleidelijk gespecialiseerd in de conservatie-restauratie van werken van Vlaamse meesters uit de 16e en 17e eeuw, en meer bepaald van werken op groot formaat. Als freelancer voerde zij restauraties uit van schilderijen van Antoon Van Dyck, Maarten de Vos en Giovanni Cariani, die nu in het Rubenshuis te zien zijn.

In 2017-2018 neemt ze bij het KIK deel aan het grote restauratieproject van de werken van Theodoor Van Loon uit het Begijnhof van Brussel.

Charlotte werkt sinds 2015 bij IPARC, eerst als freelancer en vanaf 2018 als werknemer om vervolgens in 2023 partner te worden.

Sinds 2018 heeft zij, als restaurateur en studiomanager van het schilderijenatelier van IPARC, de gelegenheid gehad om vele oude meesters te restaureren, waaronder werken van Gérard Seghers, Antoon Van Dyck, Gaspard de Crayer, Theodoor van Loon, Jacob Jordaens, Rogier van der Weyden, Michiel Coxie, enz. Eveneens bij IPARC heeft Charlotte haar passie en vaardigheden ontwikkeld voor monumentale schilderijen.

Charlotte neemt graag de gelegenheid te baat haar kennis en ontdekkingen te delen door artikelen te publiceren en lezingen te geven.

Partners

David Lainé: Conservatie & restauratie voor musea, verzamelaars, kerkfabrieken en kunstliefhebbers

David Lainé
Senior Partner Painting Conservation & Research

Lees meer >

steenrestauratie

Linda Temmink
Partner Stone Conservation

Lees meer >

Obrecht De Boer; Conservatie & restauratie voor musea, verzamelaars, kerkfabrieken en kunstliefhebbers

Obrecht De Boer
Partner Painting Conservation

Lees meer >

restauratieplatform

Nikolaus Wilke
Partner and ICM Business Development Director

Lees meer >

Leen Gysen: Conservatie & restauratie voor musea, verzamelaars, kerkfabrieken en kunstliefhebbers

Leen Gysen
Managing Partner

Lees meer >

Jörg Breitenfeldt

Jörg Breitenfeldt
Partner and managing director ICM Deutschland

Lees meer >