Het werk ‘De aanbidding van de herders’ van de hand van Antoon Van Dyck, is terug thuis in de OLV-kerk van Dendermonde. Het werk vertrok na afloop van het project ‘Vlaamse Meesters in Situ’ in najaar 2019 voor een grondige restauratiebehandeling naar IPARC en werd net -na een atelierverbijjf van 8 maanden- op tijd voor Pinksteren opnieuw in het altaar geplaatst.
De restauratie werd voorafgegaan door multispectraal onderzoek met o.a. X-ray, UV, macro-XRF en infraroodreflectografie.