Het onderzoek naar het 15-de eeuwse paneelschilderij De Marteling van de Heilige Erasmus van Dieric Bouts (1464) uit de collectie van M Leuven  is gestart in de Sint-Pieterskerk in Leuven. Het werk krijgt een doorlichting met VIS, macro-XRF, IRR/IR, UV en X-ray opnames. Met de restauratie zelf wordt gestart begin 2019.