IPARC stapte in 2021 in VCDO (Voka Charter Duurzaam Ondernemen). Op basis van een actiejaarprogramma zet je zo stappen richting een meer duurzame, inclusieve en sociale bedrijfsvoering. Zo draag je als onderneming ook bij aan de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die door 194 landen internationaal werden geratificeerd.

IPARC kreeg op 26 oktober het Unitar-certifcaat van SDG Pioneer. Dit is echter maar het startschot, want met de SDG’s als leidraad willen we verder blijven bouwen aan een duurzaam en toekomstgericht bedrijfsbeleid.

United Nations Global Compact