Rondom de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk staan zeven staties die de smarten van Maria verbeelden. Ze werden alle zeven onderzocht in 2019 en eentje werd er al gerestaureerd. Nu is een tweede exemplaar aan de beurt.

Een korte geschiedenis van de kerk

De Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk is de tweede grootste kerk in Mechelen. Ze werd in de veertiende en vijftiende eeuw gebouwd. In de 15de eeuw had de kerk tot achtentwintig altaren, gerealiseerd in opdracht van de Mechelse gilden en ambachten. In de tweede helft van de 16de eeuw verdween het merendeel van deze altaren om nadien opnieuw te worden opgericht. Vandaag resten vooral relicten van een rijkelijk interieur in verschillende stijlperiodes.

Zeven Weeën of Zeven Smarten van Maria

In de eerste helft van de 17de eeuw ontstond er een gebeeldhouwde bidweg voor Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën in de omgeving van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. Zes van de zeven staties bevonden zich in de straten rondom. De zevende statie was een schilderij dat zich in de kerk zelf bevond. Rond 1865 werden de zes staties uit de omringende straten verplaatst naar de buitenmuren van de kerk en in 1867 aangevuld met een statie die de graflegging van Christus verbeeldt.

De zeven staties verbeelden de zeven smarten van Maria: de profetie van Simeon in de Tempel, de vlucht naar Egypte, het zoekraken van Jezus in de Tempel, de ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg, de kruisiging, de kruisafneming en de graflegging van Jezus.

 

Vooronderzoek en proefrestauratie

In 2019 werd er een onderzoek gedaan naar de staat van de zeven staties. Vanaf mei 2019 werd de vierde statie “de ontmoeting met Christus op weg naar Golgotha”, gelegen aan de Louisastraat, gerestaureerd met een zachte, behoudsgezinde restauratietechniek; door multidisciplinair kunstrestauratiebedrijf  IPARC i.s.m. Noortje Cools Restauratie. Wie nu al een voorbeeld wil zien van het eindresultaat na restauratie, kan daar dus al even gaan kijken.

 

De zesde statie

“Dit jaar start de restauratie van de 6de statie ‘De kruisafneming’. De restauratie van deze statie zal worden uitgevoerd door IPARC i.s.m. Noortje Cools Restauratie. De stad Mechelen wil in de volgende jaren nog vijf staties in restauratie laten gaan.” zegt schepen Koen Anciaux “De werken aan de zesde statie starten nog voor de winter en worden in de loop van volgend jaar verder afgewerkt.”

“De eerste ingreep die we uitvoeren, is de demontage van de basementen, zuilen en kapitelen vanwege verzakkingen en breuken in enkele onderdelen. De rest van de statie wordt gestut en verankerd aan de muur. De gedemonteerde stukken worden voor de duur van de winter in het atelier bewaard. Omdat de producten die we gebruiken in de restauratie niet tegen lage temperaturen kunnen, zullen we na 11 mei 2021 de werken hervatten.” zegt Linda Temmink, partner steenrestauratie en projectverantwoordelijke bij IPARC.

Van zodra het weer het toelaat, wordt gestart met het doden en verwijderen van de biologische aantasting, mossen, kleine struikjes en algen. Vervolgens worden alle steensoorten op een andere manier gereinigd. Er zal onder meer worden gewerkt met kompressen, stoom en microzandstralen. Roestende ijzeren staven worden vervangen door koolstofstaven.  Na het verlijmen van breuken worden de, vóór de winter, gedemonteerde stukken teruggeplaatst en de voegen gevuld. Nieuwe loodslabben zullen ervoor zorgen dat regenwater niet meer tussen de voegen doorsijpelt.
Uiteindelijk wordt het reliëf afgewerkt met een dunne kalklasuur, een verf op kalkbasis.

De kostprijs voor de restauratie van de 6de statie bedraagt €28.727. Stad Mechelen ontvangt hiervoor een erfgoedpremie van €17.500 via het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Persinterviews:

Koen Anciaux, Schepen van Financiën, Gebouwen, Eigendommen, Monumenten, Landbouw en Juridische zaken
M 0495 777 056 | E koen.anciaux@mechelen.be

Persmateriaal: persbericht
Actuele info op www.uitinmechelen.be/festival-k.

Lees het artikel van ‘InVlaanderen’

Lees het artikel van HLN

Lees het artikel Koen Anciaux

Foto’s met dank aan Noortje Cools
Noortje Cools restauratie: https://www.noortjecools.be/