IPARC | Proximus

Proximus en IPARC (International Platform for Art Research and Conservation) gaan samenwerken aan de integratie van nieuwe technologieën in de kunstconservatie. Met Smartcare brengen ze een slimme IoT-oplossing op de markt die de omgevingsfactoren van kunstwerken monitort. De combinatie van technische knowhow van Proximus met de expertise van IPARC in de sector zal leiden tot een end-to-end dienstverlening voor musea, kunstinstellingen, privéverzamelaars en andere organisaties met activiteiten in de kunstwereld.

Smartcare: monitoren en bijsturen van omgevingsfactoren van kunstwerken

Smartcare werkt op basis van sensoren die de luchtvochtigheid, temperatuur en lichtinval in de onmiddellijke omgeving van kunstwerken monitoren, en de bewegingen van voorbijgangers detecteren. De sensoren zijn verbonden met het Internet of Things-netwerk van Proximus op basis van de LoRaWAN-technologie, Via een automatische melding bij onverwachte wijzigingen maakt SmartCare het mogelijk sneller en efficiënter in te grijpen wanneer zich een verandering in lichtsterkte of een plotse temperatuurschommeling voordoet.

Terwijl Proximus verantwoordelijk is voor de technologie achter de toepassing (zowel connectiviteit als hardware) en het ontwikkelen van de webapplicatie, zal IPARC – naast het beheer van de klantenrelatie – instaan voor de site survey en de installatie van de loggers, alsook de monitoring, analyse en interpretatie van de verzamelde data. Op basis van deze gegevens en de concrete inzichten die daaruit voortvloeien, biedt IPARC specifiek advies om de omgevingsfactoren te optimaliseren en, waar nodig, de omstandigheden waarin een kunstwerk wordt tentoongesteld of bewaard, bij te sturen.

Logische krachtenbundeling tussen complementaire partners

In september 2017 bracht Proximus een toepassing voor de kunstensector op basis van Internet of Things op de markt. De applicatie was in eerste instantie ontwikkeld om de eigen kunstcollectie efficiënter te beheren, maar werd vervolgens ook opengesteld voor externe partijen. De nieuwe toepassingen onderstreepten de vooraanstaande positie van Proximus op het vlak van IoT, de technologie die gebouwen, machines of huishoudtoestellen voorziet van sensoren en verbindt met elkaar en het internet. Met ongeveer 1,3 miljoen geconnecteerde voorwerpen is Proximus marktleider op het vlak van Internet of Things in België.

Voor kunstminnend België is ook IPARC een gevestigde naam. De organisatie kan terugvallen op een uitgebreide expertise met betrekking tot conservatie, restauratie, onderzoek en opslag van kunstwerken en collecties bij tal van kunstinstellingen, publieke en private collecties in het hele land. IPARC startte eind 2015 met een afdeling preventieve conservatie, waarbij de focus ligt op de creatie van een optimale omgeving voor het bewaren en exposeren van kunstwerken en erfgoed.

Binnen deze context startte IPARC het ontwikkelingstraject SmartCare op, waarbij vooral de nadruk lag op de adviesdienstverlening gekoppeld aan de materiaalkennis van een gespecialiseerd restauratorenteam, dat nu evolueert naar een formeel partnership partnership met Proximus.


Alex Lorette, Director Enterprise Telco Solutions, Proximus

Met onze IoT-oplossingen willen we bedrijven en organisaties helpen om hun processen efficiënter te maken en slimmer te werken. Het uitbouwen van een ecosysteem van diverse partners stelt ons in staat om tot end-to-end oplossingen en applicaties te komen die een toegevoegde waarde hebben voor bedrijven en eindgebruikers. Door de krachten te bundelen met IPARC, halen we een diepgaande kennis en een specifieke expertise op het gebied van kunst aan boord. Op die manier bieden we meer dan hardware en connectiviteit: samen kunnen we alle bouwstenen aanreiken voor een complete IoT-oplossing op maat van de klant.


Leen Gysen, Managing Partner, IPARC

De samenwerking met Proximus biedt ons toegang tot een performante IoT-omgeving en ontwikkelingscapaciteit, met als belangrijk voordeel dat IPARC zich kan concentreren op haar kerncompetenties, waardoor onze kennisdienstverlening op een efficiëntere manier kan georganiseerd worden. Smartcare biedt onze publieke en private klanten de mogelijkheid om vanuit preventieve conservatie, monitoring en analyse en met behulp van de know-how van IPARC gerichter bij te sturen in de bewaaromstandigheden van kunstwerken. De samenwerking stelt ons ook in staat de oplossing schaalbaar te maken zodat we op korte termijn ook aan kunstverzekeraars en –transporteurs een specifieke oplossing kunnen bieden.