Binnen een context van productontwikkeling en internationalisatie krijgt IPARC voet aan de grond in London door de overname van Thermo Lignum UK Ltd.

De behandelingskamer in London behandelt erfgoed en kunstwerken van publieke collecties zoals Tate, V&A en National Trust, naast werken uit private collecties en kunstenaarsateliers.

IPARC UK, gevestigd in Chiswick in het westelijke deel van London, zal zich in een eerste fase toeleggen op de verdere uitbouw van de klantenportefeuille in de UK.

Behandelingen gebeuren in de vaste behandelingskamer in het service center in London of in de mobiele behandelingskamer die werd ingebouwd in een truck, voor de behandeling van grote volumes op locatie. Collectiebeheerders kunnen ook terecht in de nieuwe behandelingskamer van het service center in Brussel (Kampenhout).

Het Londense team wordt opgenomen in de IPARC-familie en de huidige directeur, Nikolaus Wilke, restaurator met meer dan 25 jaar ervaring, zal naast zijn werk in London, ook verantwoordelijk zijn voor het internationale business development voor ICM. Karen Roux, die Thermo Lignum UK 25 jaar geleden oprichtte en de technologie en reputatie uitbouwde, zal haar know-how ter beschikking houden door haar voorzitterschap van de ICM-adviesraad. Wereldautoriteit museale entomologie David Pinniger vervoegt eveneens de adviesraad naast internationale collegae uit de sector.

Voortbouwend op de ervaring van het partnership met Thermo Lignum, zal IPARC de volgende generatie vochtgereguleerde warmtebehandelingskamers op de markt brengen onder de naam ‘ICM’. Naast eigen service centers zullen de behandelingskamers eveneens beschikbaar zijn op rental of lease basis inclusief ICM-specialisten.

Verbeterde nieuwe generatie behandelingssystemen

Gebaseerd op 25 jaar ervaring, combineert de ecologische vochtgereguleerde warmtemethode van ICM biologische bewijsvoering met de wetten van de fysica voor de bestrijding van aantasting van organische materialen door schadelijke insecten.

De nieuwe generatie systemen integreert een aantal cruciale verbeteringen. Zo wordt er ultrasone bevochtiging gebruikt die een nog gelijkmatiger verspreiding van de vochtigheid garandeert. De ventilatie-outlets zitten verspreid over een groter oppervlak en geïntegreerd in de geperforeerde binnenwanden van de kamer zodat de verspreiding van temperatuur via geconditioneerde lucht uiterst gelijkmatig kan gebeuren.

Om de aanwezigheid van stof, sporen en eventuele residus van biociden op te vangen, werd de nieuwe kamer uitgerust met een filter box voor diverse filtertypes (o.a. HEPA of actieve koolstof…). Een belangrijke doelstelling  voor IPARC was een drastische reductie van het energieverbruik in vergelijking met het oudere systeem. Dit beslissende ecologische criterium wordt nu door de nieuwe systemen waargemaakt. De technologie is de enige snelle en 100% effectieve insectenbestrijdingsmethode voor de gespecialiseerde behandeling van kunstwerken en erfgoedobjecten van verschillende typologieën zoals schilderijen, polychrome beeldhouwkunst, meubilair, taxidermie, textiel, archieven en hedendaagse installaties.

Een meerderheid van insectensoorten sterven –tijdens de diverse fases van hun levenscyclus- bij blootstelling aan temperaturen tussen 45 en 52°C (afhankelijk van de soort) gedurende een bepaalde tijdsperiode, gewoonlijk tussen 16 en 24 uur inclusief de trage en door het systeem bepaalde opwarmings- en afkoelingsfase.

Het ICM-systeem wordt onderbouwd door dit fysiologisch basisprincipe met als gevolg dat wanneer de temperatuur wordt bereikt in de kern van het object, er volledige zekerheid is dat alle insecten geneutraliseerd worden, zowel de eitjes, larven, de pop als het volwassen insect.

De ICM-technologie werd ontworpen met het oog op 100% effectiviteit, waarbij de bescherming van de integriteit van het object gegarandeerd wordt met behulp van monitoring enerzijds, en regulering van de relatieve vochtigheid en het verschil in temperatuur tussen het oppervlak en de kern van een object anderzijds.

Met ICM hebben collectieverantwoordelijken zekerheid dat de aantasting volledig behandeld wordt, en dat deze, mits inachtneming van stabiele en aangepaste bewaaromstandigheden niet terugkeert.

icm.works