IPARC engageert zich om de komende jaren steevast te blijven inzetten op maatschappelijk verantwoord én klimaatbestendig ondernemen.
Deze waarden zitten strategisch ingebed in onze organisatie en oefenen rechtstreeks invloed uit op al onze activiteiten en onze bedrijfsvoering.

Sinds 2021 neemt IPARC dan ook deel aan het traject ‘VOKA Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO)’ en streven wij naar het jaarlijks behalen van de vooropgestelde actiepunten (rond de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties). (https://sdgs.un.org/goals)

Er werd voor 2021 een actieplan opgesteld, waarvan in 2021 minimaal 10 acties behaald moeten worden om het VOKA charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) te verkrijgen.
Deze 10 te ondernemen acties kaderen binnen de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN), met minimaal 1 actie binnen elk van de 5 P’s: People, Prosperity, Planet, Peace, Partnership.

 

IPARC beoogt 3 jaar op rij de vooropgestelde actiepunten te behalen om zo toe te werken naar het internationaal erkende duurzaamheidscertificaat van de VN.

Voor de technologieën die we ontwikkelen, streven we naar een C0²-neutrale voetafdruk. Zo ontvingen de vocht-gereguleerde warme luchtbehandelingen van ICM het CO2-neutraliteitslabel.