Ecologische insectenbestrijding en decontaminatie van met biociden besmette collecties en kunstvoorwerpen

Naast de huidige vestigingen in Brussel en Londen heeft ICM (https://www.icm.works) vanaf het voorjaar van 2021 een Duitse vestiging in Berlijn. In de nieuwe vestiging worden naast restauraties, vochtgereguleerde warmeluchtbehandelingen uitgevoerd van door insecten aangetaste kunstwerken en collecties, alsook decontaminatie van met biociden besmette kunstwerken en erfgoed.
Met Dipl.-Restaurator MA Jörg Breitenfeldt – Büro für Restaurierung – als founding partner en managing director, heeft ICM een zeer ervaren profiel voor haar toekomstige activiteiten op de Duitse markt kunnen aantrekken.
ICM Deutschland GmbH is onderdeel van de in Kampenhout gevestigde onderneming IPARC International Platform for Art Research and Conservation (https://www.iparc.eu). Bij IPARC werken momenteel 20 fulltime restauratoren met verschillende specialisaties. Alle medewerkers zijn gediplomeerde masters in de restauratie en conservatie van kunstvoorwerpen.
IPARC exploiteert een veelzijdig, multidisciplinair platform en biedt professionele diensten aan op alle gebieden van conservatie en restauratie, onderzoek en analyse, geïntegreerd pestmanagement (ICM) en collectiebeheer. Daarnaast maakt ook de opslag van kunstvoorwerpen en volledige kunstcollecties deel uit van de portfolio (LINK https://www.artport.be/)
ICM in Londen werkt al meer dan 25 jaar voor bijna alle gerenommeerde musea en galeries in de Britse metropool. Vanaf 2013 introduceerde IPARC deze ecologische technologie ook in België en Frankrijk (https://www.icm.works/en/#anchor5).

Voor persvragen kan u terecht op: leen.gysen@iparc.eu of +32 473 92 82 51

Over ICM

ICM – Integrated Contamination Management – biedt oplossingen voor zowel insectenaantasting en besmettingen in collecties. ICM maakt via haar in Vlaams-Brabant gevestigde moedermaatschappij IPARC – International Platform for Art Research & Conservation – deel uit van een professioneel conservatie- en restauratiebedrijf. Met zijn vochtgereguleerde behandelingsmethode met warme lucht past ICM een 100% milieuvriendelijke methode toe, die bovendien CO2-neutraal is.
Aantasting door insecten kan kunstwerken aantasten of zelfs vernietigen. Ook biocideresten kunnen collectiestukken beschadigen, maar hebben bovendien ernstige gevolgen voor de menselijke gezondheid. Restauratoren, depotmedewerkers, registrars, onderzoekers en kunsttransporteurs zijn slechts enkele van de groepen die vaak en gedurende lange perioden in nauw contact staan met besmette objecten. Met biociden besmette collecties vormen een wereldwijd probleem en krijgen steeds meer aandacht. Een van de meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van museumtoxicologie, Dr. Boaz Paz, is reeds gestart met een systematisch onderzoek naar biocide-reductie en decontaminatie met behulp van de ICM-methode.
Bijgevolg biedt ICM ook kwalitatieve en kwantitatieve analyses van verontreinigende stoffen in collecties aan. Daarnaast geeft ICM algemeen advies over Integrated Pest Management (IPM) in musea en collecties.
ICM reikt ook een van de belangrijkste en laagdrempelige IPM-monitoringinstrumenten aan: insectenvallen zijn essentieel voor een effectief pestmanagement. Alle ICM-vallen zijn 100% ecologisch, betaalbaar en bevatten geen toxines (www.icm.supplies).
ICM draagt bij aan het creëren van veilige en gezonde werkomgevingen in lijn met de EU biocide regulation en SDG’s 3 en 11 (link https://sdgs.un.org/goals Sustainable Development Goals). Via haar wetenschappelijke Adviesraad (link https://www.icm.works/en/advisory-board/) werkt het bedrijf nauw samen met internationaal gerenommeerde experts op het gebied van preventieve conservering, entomologie en chemie.
ICM heeft tot op heden kantoren en behandelingskamers in Londen en Brussel. De in Berlijn gevestigde vestiging ICM Deutschland GmbH werd in februari 2021 opgericht, en andere grote Europese steden zullen volgen. Er is ook een mobiele behandelingskamer beschikbaar die naar musea en collecties kan reizen. Daarnaast kunnen musea, privéverzamelaars, kunsttransporteurs of bibliotheken een eigen op maat gemaakte behandelingskamer leasen of huren. Als onderdeel van een all-inclusive pakket kunnen ICM- medewerkers instaan voor de volledige exploitatie van dergelijke behandelingskamers.

Over IPARC

IPARC is een toonaangevende onderneming voor de restauratie en conservatie van kunstvoorwerpen, in de Benelux, die musea en verzamelaars bedient met een uitgebreid dienstenpakket in 4 vakgebieden:

  • Restauratie en conservatie door een multidisciplinair team binnen diverse specialisatiedomeinen: schilderijen, polychrome beeldhouwkunst, stenen voorwerpen, meubilair, textiel, metaal, papier en visuele media, en hedendaagse kunst.
  • Onderzoek en analyse: een intern labo biedt verschillende soorten analyses met multispectrale beeldvorming zoals röntgen, IRR, UV, Macro-XRF, SEM-EDX en andere technische analyses voor de authenticatie, datering en onderzoek van kunstwerken.
  • Geïntegreerde bestrijding van schadelijke organismen en decontaminatie met biociden: IPARC werkt sinds 2013 met de ecologische vochtgereguleerde warmeluchtmethode en nam in 2019 het huidige ICM UK over, dat al sinds 1994 succesvol met deze methode werkt in Londen. ICM biedt nu een meer geavanceerde en verbeterde generatie behandel- en decontaminatiekamers aan.
  • Preventieve conservering voor musea en collecties: met bewaking op afstand van de klimaatomstandigheden (Smartcare) en 2000 m² klimaatgecontroleerde opslag van kunst in douane-entrepot in de nabijheid van de nationale luchthaven in Zaventem, biedt IPARC eigenaars van collecties een naadloze one-stop-dienstverlening voor collectiebeheer.

Voor meer informatie:
Leen Gysen
Phone +32 473 92 82 51 / email: leen.gysen@iparc.eu

Button Text