Tijdens de grootschalige renovatie en restauratie van de Koninnkijke Muntschouwburg in Brussel, die recent werd opgeleverd, werd door de hoofdaannemer Denys NV beroep gedaan op IPARC tussen eind 2015 en augustus 2017 voor een breed palet aan restauratie-opdrachten die appèl deden aan de multisiscipinaire structuur die IPARC is.

De cassetten onder de centrale koepel in de zaal werden gerestaureerd en kregen een nieuwe bladgoud-invulling in de meander-patronen. De uitvoering stelde de zenuwen van de schilderijenrestauratoren die de opdracht uitvoerden zeker op de proef gezien de hoogte van 15 meter waarop deze cassetten zich bevinden.

De marmerimitaties op de parterre werden door hetzelfde team van 3 gerestaureerd. Lacunes en beschadigingen werden ingevuld en nadien geretoucheerd.

De scèneboog –vervaardigd in de unieke carton pierre-techniek dat verguld werd – heeft in de loop der jaren te lijden gehad door de manipulatie van flight cases met technisch materiaal alsook van decorstukken, waardoor er verschillende beschadigingen waren en er van de band met florale motieven op verschillende plaatsen stukken waren afgebroken. Omdat dit soort schokken en stoten natuurlijk eigen zijn aan de operationele werking van een operahuis, werd door IPARC een voorstel geformuleerd om de ontbrekende en beschadigde delen niet opnieuw in te vullen met het relatief fragiele carton pierre maar te opteren voor een alternatieve kunststof (plasticrète). Aldus werden de betrokken zones uit de eerste twee meters van de boog eerst afgegoten als mal om vervolgens in de mallen de nieuwe stukken te gieten. Vervolgens werden deze gemonteerd, geïntegreerd en verguld. Deze werken werden uitgevoerd door een team van twee steenrestauratoren. Steenrestauratie omvat immers ook steenachtige materialen zoals terracotta, plaaster, gips en carton pierre.

Een aantal medaillons van de balkons en een beeld aan een logebalkon vertoonden schadebeelden met breuken en afgebroken stukken. Breukzones werden gestabiliseerd, scheuren geïnjecteerd en lacunes werden opgevuld. Nadien werd er geretoucheerd en werd er plaatselijk verguld en gepatineerd.

Ook deze werken werden uitgevoerd door een 2-koppig team van steenrestauratoren.

De textielrestauratie was de grootste opdracht die liep over meer dan 18 maanden en werd uitgevoerd door een team van 5 textielrestauratoren, samen met twee technisch assistenten voor de montage van de grote textielvlakken. In de zaal – en dit zowel op de balkons als de partèrre en de loges- werd het bordeauxrode muur- en plafondtextiel deels gerestaureerd en deels vervangen. Meer dan 700 m stof werd op maat geproduceerd en geverfd. De montage van de stof – geplakt of gespannen afhankelijk van de eerdere bevestigingswijze- werd aangevuld met de (her)plaatsing van de galons (de linten die de randen markeren) alsook de vervanging van siernagels. De gordijnen van de koninklijke loge, die scheuren vertoonden, werden grondig gereinigd en gerestaureerd.