De bewaring van kunstvoorwerpen in musea wordt sterk beïnvloed door de klimatologische omstandigheden zoals temperatuur, vochtigheid en licht. Nieuw onderzoek wijst uit dat fijn stof ook moet meegenomen worden in de analyse van “luchtagressie”. Het inzetten van smart loggers biedt nu de mogelijkheid om naast de traditionele data ook de meting van fijn stof (PM-particulate matter) te integreren en te analyseren, met name de concentratie, de verdeling van de partikelgrootte en de chemische samenstelling.

Het artikel ‘Indoor environmental quality index for conservation environments: The importance of including particulate matter‘ is te consulteren via de betalende link op:

www.sciencedirect.com

 Lucy ‘t Hart, verantwoordelijke preventieve conservatie en kunstopslag bij IPARC, is co-auteur van het het artikel.