In normale omstandigheden ontvangen wij onze klanten -weliswaar steeds op afspraak en met in acht name van de nodige veiligheidsmaatregelen- met plezier in de ateliers van IPARC voor de opvolging van de voortgang van de restauratiewerkzaamheden en de dialoog omtrent uitgevoerde en geplande ingrepen. Covid-19 steekt ook hier stokken in de wielen.  Professionele bezoeken zijn nog steeds mogelijk, mits respect van de Corona-maatregelen, maar waar we kunnen moet continue innovatie ons ondersteunen om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden. Maar ook na de crisis moet het onze betrachting zijn verplaatsingen tot een minimum te herleiden vanuit het oogpunt van duurzaamheid.

Zo doet bij IPARC virtuele conservatie haar intrede met een rijkdom aan projectinformatie onder de vorm van video, audio, foto en andere content, beschikbaar gesteld via een individuele beveiligde toegang in the cloud voor elke klant.

Bij de start van de restauratie wordt zo een conditiemapping gemaakt van de staat van een kunstwerk voor behandeling aan de hand van de Articheck-applicatie aangevuld met allerlei types media. Dit systeem wordt dan voortgezet tijdens het verdere verloop van de behandeling, zodat collectiebeheerders en eigenaars de restauratie van hun werk vanop afstand kunnen meevolgen.

Never waste a good crisis! Daarom wordt deze functionaliteit en dienstverlening van nu af aan standaard opgenomen in elk behandelingsvoorstel en -traject. Op die manier draagt deze digitale communicatieweg structureel bij aan een verhoogde klantenbetrokkenheid en faciliteert het de dialoog tussen opdrachtgever en restaurateur.

 

 

 

Meer weten?

Zie www.iparc.eu of info@iparc.eu