Af en toe komen er ook weleens ongewone objecten ons atelier binnengewaaid.

Zo ook tijdens de zomer van 2019 deze ophthalmotroop uit de wetenschappelijke erfgoedcollectie van de KULeuven.
Zowel het hout, de metalen gewichtjes als een kluwen van touwtjes dienden aangepakt en dus boog een multidisciplinair projectteam zich over deze restauratie. Het resultaat kan tijdens de maand september bekeken worden in het kader van een tentoonstelling van een selectie uit de collectie van Prof. Albert Michotte, pionier in het onderzoek van de visuele waarneming, in de Centrale Universiteitsbibliotheek in Leuven.
Tentoonstelling Albert Michotte