People, planet & profit

In een kennisorganisatie bestaat het meest waardevolle kapitaal uit de medewerkers. Continu leren stelt hen in staat zich te ontwikkelen en verder te evolueren. 

Bij de aanwerving en tewerkstelling neemt IPARC dan ook heel bewust een aantal sociale verantwoordelijkheden op in de samenstelling van het team. Ook het nauwe overleg met collectieverantwoordelijken en eigenaars geeft de restauratoren een belangrijke, interactieve rol. Transparante, eerlijke en directe communicatie
is cruciaal. 

Bij de definitie van producten en behandelingsmethoden wordt steeds bewust gekozen voor duurzame producten met zo laag mogelijke chemische risico’s en een lichte ecologische voetafdruk. Zo verbruikt de thermische methode van Thermo Lignum beduidend minder energie dan bevriezing of anoxie en heeft deze niet de toxiciteit van behandeling met gassen. Ook de evolutie van waterige reinigingsmethodes (in plaats van toxische solventen) wordt op de voet gevolgd en aangeleerd.

Villa Servais

https://www.facebook.com/villaservaishalle/