Coöperatieve

IPARC opteerde bewust voor de coöperatieve ondernemingsvorm om zo de know-how en expertise van de vennoten te valoriseren en in functie van duurzame bedrijfsvoering te bestendigen voor de toekomst. De restauratie en conservatie van kunstvoorwerpen is een uitgesproken intensief werkproces waarbij kennis en ervaring, een methodologisch kader en deontologie maar ook opleiding van de volgende generatie(s) voorop staan.

IPARC-partners hebben oog voor de lange termijn en de gezamenlijke solidariteit binnen de onderneming. De diverse artistieke disciplines worden elk op verantwoordelijke wijze geleid door een partner met meer dan 10 jaar relevante beroepservaring waarbij voor de beslissingsprocessen in de coöperatieve het principe van de gelijkheid wordt gehanteerd. Verder wordt veel belang gehecht aan openheid, transparantie, eerlijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Middelgrote structuur

Met de vraag naar kostefficiënte kwaliteitsvolle conservatie- en restauratieingrepen in een markt met een sterke versnippering door een groot aanbod aan kleine vennootschapsstructuren, wenst IPARC die middelgrote structuur te zijn die onafhankelijk opereert op basis van schaalvoordeel, aangepaste infrastructuur en een agiel en competent team van medewerkers en gekwalificeerd netwerk van free lancers.

One stop shopping

Hierbij wordt gestreefd naar een one stop shop-structuur waar een diversiteit van restauratie- en conservatiebehandelingen wordt aangeboden met daarnaast kennisdienstverlening op vlak van collectiebeheer en –management. Zo kunnen grotere dossiers, waarin multidisciplinariteit gevraagd wordt, onthaald worden binnen een uitgetekende structuur, met een vaste methodologie, verzekeringskader, een hoge mate van beschikbaarheid en garantie van continuïteit.

Villa Servais

https://www.facebook.com/villaservaishalle/