Over IPARC

IPARC – voluit International Platform for Art Research and Conservation – is een veelzijdig, multidisciplinair conservatie- en restauratieplatform dat eind 2011 door vijf partners-vennoten is opgericht. 

Op dat moment hadden die elk een carrière van meer dan tien jaar als zelfstandig restaurateur in hun respectievelijke discipline achter de rug. IPARC is een coöperatieve vennootschap die de democratische besluitvorming hoog in het vaandel draagt. Net als de inzet van de knowhow en ervaring van de stichtende partners. Alle restauratoren-aandeelhouders zijn voltijds aan de slag bij IPARC.

Om de hoogste kwaliteitsnormen te bereiken, werkt IPARC enkel met gediplomeerde masters in de restauratie. Daarnaast wordt het team voor specifieke subdisciplines of projecten geregeld versterkt met freelancers. Ook zij onderschrijven het methodologisch werkkader van IPARC. 

What’s in it for me? 

De opmaak van een offerte gebeurt in principe steeds na een plaatsbezoek en houdt geen enkele verbintenis in. Bovendien omvat de voorgestelde prijs ook alle kosten. Dat betekent dat je naderhand niet geconfronteerd wordt met prijsherzieningen of onaangename verrassingen. Voor de verzekering heb je de keuze om je eigen verzekering over te zetten voor de duur van de restauratie of om de verzekering te regelen via IPARC, met verrekening op het einde van het traject. 

Bij toewijzing wordt de gedetailleerde planning in overleg bepaald. Zo kan er rekening gehouden worden met eventuele urgenties. De samenstelling van het IPARC-team staat garant voor de continuïteit.

 

 

Elk restauratievraagstuk wordt benaderd via een multidisciplinaire aanpak. Dit is de beste garantie om duurzame, methodologisch omkaderde en wetenschappelijk onderbouwde conservatie-restauraties te bereiken. Voor de start wordt een conditierapport of staat van bewaring opgesteld. Elke ingreep wordt vervolgens nauwgezet gedocumenteerd in het behandelingsverslag. Dat bevat onder meer een uitgebreide fotorapportering alsook de gebruikte producten, technieken en de precieze chronologie van de handelingen.

Villa Servais

https://www.facebook.com/villaservaishalle/