Werkprincipes

Elke partner beheert zijn eigen projectenpalet in de daartoe voorbehouden atelierzone. De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van oplevering wordt steeds gegarandeerd door de betrokken senior conservator, die ook de continue opvolging en begeleiding verzorgt van andere medewerkers die mogelijk mee aan hetzelfde project werken. Niettegenstaande er ruimte is voor uitwisseling van ideëen en behandelingsopties ligt de eindbeslissing bij de partner-conservator, die hierover overleg pleegt met de opdrachtgever en de bevoegde overheidsinstantie.

De werkzone wordt tijdens de volledige behandeling steeds zo zuiver mogelijk gehouden en alle behandelingen en gebruikte producten en instrumenten worden gedocumenteerd.

Voor projecten in–situ geldt een vergelijkbare werkwijze waarbij bijkomend aandacht is voor de samenwerking met andere aannemers op de werfplek. Er wordt een werfdagboek bijgehouden waarin alle aanwezigen genoteerd staan en alle handelingen van elke dag worden omschreven.

In het dossier worden alle onderzoeken en behandelingen uitvoerig beschreven en gedocumenteerd aan de hand van tekeningen en/of foto’s, die digitaal worden verwerkt in functie van het eindrapport.

De werkplaats –mogelijk op een stelling- wordt steeds geordend gehouden, en alle veiligheidsnormen in acht genomen.

Verscheidene producten worden in eigen atelier vervaardigd en nieuwe ontwikkelingen worden steeds op de voet gevolgd via desk research, bijscholing en gespecialiseerde vorming.

Villa Servais

https://www.facebook.com/villaservaishalle/