Multidisciplinariteit

Vandaag vragen aanbestedingen van monumenten en interieurs veelal om een multidisciplinaire totaal-aanpak. Elke kunsttak wordt bij IPARC vertegenwoordigd door een senior conservator die kan aansturen en tevens de eindverantwoordelijkheid draagt.

Op die manier worden kwaliteit en methodologie (eigen aan de discipline in kwestie) gegarandeerd maar kan er door de structuur ook uitwisseling zijn van know-how en best practices tussen de disciplines onderling.

Kennisuitwisseling

De multidisciplinaire structuur maakt dat een gediversifieerd (project)team kan samenwerken onder supervisie van senior restauratoren, maar werd ook opgezet met de specifieke intentie om kennisuitwisseling te bevorderen- van cruciaal belang in een sector die gedreven wordt door know-how en constante technologische evolutie.  

Transparantie

Op die manier kunnen grote projecten, waarbij diverse disciplines gevraagd worden, methodisch en gestructureerd uitgevoerd worden met een transparante kosten-batenstructuur en duidelijke juridische en financiële kaders. Bovendien biedt IPARC de opdrachtgever de garantie van continuïteit en fall back, waardoor deadlines (van inhuldigingen of openingen van tentoonstellingen, beschikbaarheid van subsidies) niet in het gedrang komen. 

Villa Servais

https://www.facebook.com/villaservaishalle/