Thermische insectenbestrijding

(Integrated Pest Management - IPM)

Effectieve en kostefficiënte insectenbestrijding vormt een uitdaging voor kerkfabrieken en locale en regionale besturen, evenals voor menig beheerder van private of publieke collecties.

De ecologische techiek van het gepatenteerde Thermolignum gebruikt enkel natuurlijke elementen (water en lucht), onderbouwde biologische principes en de wetten van de fysica tijdens de behandeling die in vergelijking met andere methodes, deze overtreft in snelheid en effectiviteit. 

De behandeling is bovendien niet-invasief, niet-toxisch en 100% doeltreffend en daardoor ook kostefficiënt, met blijvende aandacht en respect voor de integriteit van het kunstwerk. 

De thermische behandeling van roerend erfgoed is uitermate geschikt voor objecten in papier, textiel, tapijten, leder, pels, ethnografische stukken maar ook meubilair, muziekinstrumenten, geploychromeerde beelden en schilderijen, in de strijd tegen houtworm (Anobium Punctatum), spinthoutkever (Lyctus brunneus), bonte knaagkever (Xestobium rufovillosum), zilvervisjes (Lepisma zaccharina), huisboktor (Hylotropus bajulus), tabaks-, tapijt- en broodkever, kleer-, pels- en tapijtmotten, maar ook funghi en (hout)zwam (houtrot). 

Thermolignum behandelingsproces omvat opwarming tot 50 à 55°C , een temperatuur waarop organismen 100% effectief geëlimineerd worden, en dit van zodra de kern van het object bereikt wordt gedurende een welbepaalde tijd en aan een welbepaalde temperatuur. Een gemiddelde behandelingscyclus duurt 24 uur.

Het principe achter de methode bestaat erin om de stabiele luchtvochtigheid in objecten te verzekeren door de relatieve vochtigheid in stand te houden in een beperkte variatieradius tussen 50 en 55% doorheen de verwarmingscyclus tot aan een voor organismen dodelijke temperatuur van gemiddeld 52°C en terug. Computer-gestuurde monitoring en controle via computer van de relatieve vochtigheid vrijwaren objecten van schade. Het temperatuurverschil tussen het oppervlak van een object en de kern wordt bovendien vooraf bepaald en opgevolgd tijdens de behandeling. 

Talrijke musea, galerijen, veilinghuizen en instellingen in de UK, Duitsland, Oostenrijk en Scandinavië hebben de methode de twee afgelopen decennia getest en geaccrediteerd. Op aantasting staat geen leeftijd dus zowel oude kunst als hedendaagse creatie kunnen een duurzame oplossing vinden bij deze methode.

IPARC biedt deze dienstverlening in de Benelux aan in situ.

www.thermolignum.com

Villa Servais

https://www.facebook.com/villaservaishalle/