Schilderijen

Een restaurator van schilderijen herstelt beschadigde of schilderijen waarbij de vernislaag verkleurd en/of vervuild is. Hierbij wordt de staat van de beschildering onderzocht, het schilderij eventueel uit de lijst verwijderd, en de drager (doek, paneel, koperplaat, karton...) en de picturale laag (verf, pigmenten, houtskoop, pastel..) geconserveerd en/of gerestaureerd.

Afhankelijk van de beschadigingen, voorgaande behandelingen en de techniek van de kunstenaar wordt op basis van een grondig vooronderzoek een aangepast behandelingsplan voorgelegd.
Conservatie omvat de behandeling waarbij het schilderij met minimale en omkeerbare directe ingrepen (zogeheten curatieve conservatie) of indirecte maatregelen (preventieve conservatie) geconsolideerd wordt en verdere desintegratie wordt tegengegaan.
Restauratie impliceert naast de conservatie grondiger maar steeds omkeerbare ingrepen zoals bedoeken, reinigen en retoucheren met respect voor de esthetische, historische en fysische integriteit van het werk.

Een schilderijenrestaurator werkt zowel in situ (in geval de uitzonderlijke kunsthistorische en/of verzekeringswaarde van het schilderij dit voorschrijft of indien transport door de afmetingen en/of toestand van het werk onverantwoord is) als in eigen atelier.

www.depotwijzer.be/schilderijen

 

Villa Servais

https://www.facebook.com/villaservaishalle/