Polychromie

Bij polychromie worden beelden en ornamenten conserveerd en gerestaureerd die –veelal veelkleurig of ‘poly-chroom’ -beschilderd zijn. Houten, stenen en plaasteren beelden werden immers vaak beschilderd om het beeld als het ware tot leven te brengen. Omdat de originele polychromielagen doorheen de tijd vaak deels verdwenen en/of overschilderd zijn, is elke behandeling afhankelijk van de vorm, ouderdom, staat van bewaring en van de drager. Handelingen die een polychromierestaurator uitvoert kunnen variëren van reiniging, over fixatie van de verflagen, consolidatie van de drager, herstellen en opvullen van lacunes, tot opnieuw vergulden en retoucheren. Om de structurele opbouw van beelden beter in kaart te brengen –voor de optimale uitvoering van restauraties- maar ook in opdracht van collectiebeheerders, kunnen bij IPARC RX-opnames gemaakt worden.

www.depotwijzer.be/polychromie

Villa Servais

https://www.facebook.com/villaservaishalle/