Onderzoek en labo

Vaststellen van de echtheid, respectievelijk onechtheid, kan via een veelheid aan methoden:

 • Echte kunstkenners van schilderstijlen en -materialen herkennen namaak aan o.a. onwaarschijnlijke onderwerpkeuze, penseelvoering, kwaliteit van de signatuur, materiaalcombinaties en een resem andere elementen. Vaak is onderzoek met geavanceerde technieken nodig om de kwaliteit van gebruikte materialen vast te stellen. Aangetroffen combinaties van pigmenten en bindmiddelen kunnen soms duidelijk maken dat een werk onmogelijk in een bepaalde periode werd gemaakt.
 • Chemische analyses van verven, vernissen en leeftijd van hout en doek kunnen uitsluitsel geven over de toeschrijving van een schilderij aan een bepaalde periode.
 • Kunsthistorische research kan de herkomst van een schilderij achterhalen.

Non-destructieve analyses zoals röntgenanalyse (waarbij de aanwezigheid van specifieke stralenabsorberende pigmenten zoals loodwit wordt vastgesteld), infra-rood analyse (waarbij onzichtbaar IR licht diep in de donkere verflagen doordringt en ondertekeningen en dus een tekenstijl zichtbaar maakt) en ultra-violet-fluorescentie (waarbij onzichtbaar UV licht bepaalde pigmenten doet oplichten en daardoor een indicatie geeft omtrent de aanwezige substanties) kunnen belangrijke aanwijzingen geven.

Camera-inspectie

Door middel van een door IPARC ontwikkeld en verder verfijnd camera-inspectiesysteem kan er op niet- of uiterst minimale destructieve wijze onderzoek gedaan worden in ruimten die met het blote oog niet te aanschouwen zijn. De met de camera bekomen informatie geeft een visueel beeld van de huidige toestand met wetenschappelijke gegevens over de klimaatsomstandigheden.

De uitvoering van een dergelijke inspectie gebeurt op een efficiëntere manier in vergelijking met de conventionele inspectietechnieken. De informatie is een “real-time” gegeven, te gebruiken zonder verdere (tijdrovende) interpretatie.

> Meer info

Onderzoek & analyse diensten

 • Stratigrafisch kleuronderzoek
 • Materiaaltechnisch onderzoek
 • Chemische analyse
 • Microscopische analyse
 • IRR (infrarood reflectografie)
 • UV-fotografie
 • X-ray
 • XRF-analyse
 • RAMAN spectroscopie
 • SEM-EDX
 • Climatic Test Chamber
 • Kunsthistorisch & iconografisch onderzoek
 • Literatuurstudie
 • Collectiebeheer
 • Conditierapporten
 • Camera-inspectie

Villa Servais

https://www.facebook.com/villaservaishalle/