Multispectrale beeldvorming

Kleinere instellingen, structuren en organisaties hebben veelal geen toegang tot de wetenschappelijke ontwikkelingen en innovaties op vlak van beeldvorming en microscopie omwille van budgettaire redenen. 

IPARC wil economisch duurzame wetenschappelijke innovatie brengen naar professionals die betrokken zijn bij de studie, het onderzoek, de evaluatie en de conservatie/restauratie van kunstvoorwerpen.

Het resultaat van deze onderzoeken kan echter ook toegepast worden voor de publieks- en educatieve werking door deze te integreren in apps, zodat ook het draagvlak en de interesse voor conservatie- en restauratieprojecten toeneemt.

De onderstaande technieken kunnen ingezet worden voor het (voor-)onderzoek, de vaststelling van schadebeelden en de documentatie van kunstvoorwerpen en kunnen zowel uitgevoerd worden in het IPARC-lab als in situ.
 

Welke multispectrale beeldvorming?

  • VIS (Visible Photography front (VIS) and back (BCK) geeft de actuele beelden van een schilderij weer en zal dienen als vergelijkingsgrond voor de andere multispectrale beelden.
  • RAK (Raking Light) documenteert nauwgezet craquelures, verlies van picturale laag en biedt inzichten in de verftechniek, zoals borstelsporen en gebruikte instrumenten.
  • UVF (Ultraviolet Fluorescence) identificeert oude en nieuwe vernislagen en laat toe zo de originele vlakken van de retouches te onderscheiden.
  • UVR (Ultraviolet Reflected) brengt vervaagde inkten en prints in kaart.
  • IRR (Infrarood Reflectography) biedt een uiterst gedetailleerd beeld van de ondertekening maar vereist een intensievere verwerking van de beelden achteraf (mosaicking)
  • IRFC (Infrared False Color) laat toe om een schatting te maken van de relatieve hoeveelheid retouches. 
  • IRF (Infrared Fluorescence) kan bepaalde materialen of pigmenten zoals cadmium lokaliseren.
  • IRTR (Infrared Transmitted) biedt in sommige gevallen een betere visualisatie van de ondertekening en de pentimenti, maar biedt ook zicht op verlies of op verflagen die ondoordringbaar zijn voor infrarood-licht.
  • VSTR (Visible Transmitted) brengt verliezen en verflagen in beeld door contrast te brengen in transparente en opaque effecten bij zichtbaar licht.
  • RTI (Reflectance Transformation Imaging)/PTM (Polynominal Texture Mapping): RTI is een computergestuurde fotografische methode om het vormoppervlak en de kleur van een voorwerp in beeld te brengen en laat toe om het object interactief te belichten vanuit elke hoek. De methode is een verrijking van direct empirisch onderzoek. 


Hoge resolutie beelden 

Met behulp van de Gigapan EPIC Pro kunnen panorama-beelden gemaakt worden van objecten. De resultaten zijn het best te vergelijken met de gigapixel-beelden die in de context van het Google Art project geproduceerd worden. Deze beelden –die ook met IRR of UV-camera’s kunnen worden gemaakt- laten toe om in te zoomen op het beeld en kunnen behalve voor de visualisatie van collecties, ook uitstekend gebruikt worden voor de communicatie van de voortgang van een restauratieproject via bijvoorbeeld een project-website.

Villa Servais

https://www.facebook.com/villaservaishalle/