Hout

Het werkterrein voor houtrestauratie is zeer uitgebreid. Opdrachten kunnen variëren van museale kunstkasten tot historisch kerkmeubilair. Deze discipline beperkt zich ook niet enkel tot meubilair, maar bij uitbreiding worden alle houten objecten binnen deze tak van de restauratie behandeld.

Vooronderzoek bepaalt de uiteindelijke conservatie- en/of restauratiebehandeling. Verschillende hedendaagse studietechnieken worden gehanteerd om een uiteindelijke restauratie uit te voeren. Concreet kan dit betekenen dat er gezocht wordt naar de juiste lijmtechniek, houtsoort of het bepalen van een behandeling voor de bewaring van een historische afwerkingslaag. Verder zit er nog een belangrijk ambachtelijk luik in deze discipline vervat. Kennis van best practices en het in de praktijk (blijven) toepassen van oude technieken blijft belangrijk.

Weliswaar is de houtrestauratie de laatste twee decennia sterk geëvolueerd in functie van de onontbeerlijke wetenschappelijke onderbouw. Conservatie wordt nu vooropgesteld als de eerste keuze, restauratie wordt daar toegepast waar dit deontologisch  verantwoord is. Ook hier houdt men rekening met de omkeerbaarheid of reversibiliteit en maximaal behoud van het origineel materiaal. Deze laatste principes zijn in de klassieke houtrestauratie niet zo van toepassing geweest. Om hierop toch een antwoord te bieden gaat een houtrestaurator met behulp van hedendaagse materialen, wetenschappelijke onderzoeksmethodes en analysetechnieken steeds op zoek naar de meest geschikte behandeling.

www.depotwijzer.be/hout-en-houten-meubelen

Villa Servais

https://www.facebook.com/villaservaishalle/