Moderne & hedendaagse kunst

De breuk tussen traditionele en moderne kunst manifesteert zich niet enkel op het vlak van een nieuwe beeldentaal, maar ook op het vlak van nieuwe materialen en technieken. Deze evolutie, in combinatie met het toenemend belang van het concept van het kunstwerk, zorgt ervoor dat de conservatie en restauratie van moderne en hedendaagse kunstwerken een specifieke aanpak vergt.

Om tot een behandelingsvoorstel te komen, wordt het Model van Besluitvorming uit de publicatie van “Modern Art: Who Cares?”, uitgegeven door ICN, gevolgd. Dit geeft een methodologisch kader om discrepanties tussen de huidige conditie van het werk en de betekenis ervan te formuleren om zodoende tot mogelijke behandelingsingrepen te komen en deze ten opzichte van elkaar af te wegen. Tijdens dit proces worden eveneens de authenticiteitsprincipes zoals geformuleerd door Nicole Ex in overweging genomen. Kunsttheoretisch en materiaaltechnisch onderzoek zijn beide zeer belangrijk om het kunstwerk in de diepte te analyseren en te kaderen. 

Een conservatie-of restauratiebehandeling van moderne en hedendaagse kunst is veelomvattend, waardoor een interdisciplinaire aanpak en communicatie over ervaringen en bevindingen met andere mensen uit het vakgebied essentieel zijn. Door deze kennisdeling intern mogelijk te maken over de disciplines heen met daarbij uitgebreide researchfaciliteiten, biedt IPARC een ideale structuur om tevens de vele pilootprojecten die dit domein eigen zijn, uit te voeren. 

Villa Servais

https://www.facebook.com/villaservaishalle/