Diensten

IPARC is een multidisciplinaire kennisstructuur die diensten aanbiedt op vlak van restauratie en conservatie. Met een team van gekwalificeerde restauratoren die elk een specialisme voorstaan, wordt gewerkt aan oude en moderne meesters, moderne materialen en hedendaagse kunst, hout, polychromie, steen en papier.

Musea, verzamelaars, kerkfabrieken en kunstliefhebbers bij IPARC terecht voor:

 • Plaatsbeschrijving & inventarisatie
 • Onderzoek in situ
 • Collectiebeheer
 • Conditierapporten
 • Anoxie-behandelingen
 • Preventieve conservatie
 • Conservatie
 • Restauratie
 • Onderzoek & analyse:
  • Stratigrafisch kleuronderzoek
  • Materiaaltechnisch onderzoek
  • Chemische analyse
  • Microscopische analyse
  • IRR (infrarood reflectografie)
  • UV-fotografie
  • X-ray
  • XRF-analyse
  • RAMAN spectroscopie
  • GC/MS
  • SEM-EDX
  • Climatic Test Chamber
  • Kunsthistorisch & iconografisch onderzoek
  • Literatuurstudie
 • Collectiebeheer
 • Conditierapporten
 • Camera-inspectie

Villa Servais

https://www.facebook.com/villaservaishalle/